Viện Lãnh đạo và Đổi mới sáng tạo Michael Dukakis (MDI), Hoa Kỳ

Viện Michael Dukakis hay Viện Lãnh đạo và Đổi mới sáng tạo Michael Dukakis (MDI) – Hoa Kỳ được thành lập vào ngày 09/9/2017 với Hội đồng Lãnh đạo gồm: Chủ tịch Michael Dukakis, Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn, cùng các thành viên: GS. Nazli Choucri (MIT), GS. Thomas Patterson (Harvard University), GS. David Silbersweig (Harvard University) và GS. Alex Sandy Pentland (MIT).
MDI là nơi tập hợp các nhà lãnh đạo, các nhà tư tưởng, các nhà sáng tạo, các giáo sư ở các trường đại học hàng đầu thế giới, xây dựng những sáng kiến tiên phong như Khế ước xã hội cho Kỷ nguyên Trí tuệ nhân tạo, Hiệp định quốc tế về Trí tuệ nhân tạo, Cuốn sách “Xây lại thế giới, tạo dựng Kỷ nguyên Khai sáng toàn cầu”, một phần của Sáng kiến Liên Hiệp Quốc 100 năm (hợp tác cùng với Liên Hiệp Quốc)…
Viện Michael Dukakis là đối tác của sự kiện AI lớn nhất thế giới của AIWorld, sánh vai cùng với Chính phủ Canada, Viện công nghệ Massachusetts, những tập đoàn lớn như IBM, Microsoft.
Viện Michael Dukakis đặt mục tiêu phát triển thế hệ lãnh đạo khoa học – công nghệ mới và cung cấp các chuẩn mực đạo đức cho các nhà sáng tạo, tiên phong trong tương lai nhằm gìn giữ hòa bình và an ninh toàn cầu, chú trọng phát triển ý tưởng và thực hiện các sáng kiến giúp giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn

Tin liên quan