365bet mobile - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Việc làm sinh viên

Việc làm sinh viên2023-02-16T09:33:24+07:00

Tuyển thực tập sinh Kỹ thuật Phần mềm 4-2022

Chúng tôi đang tìm thực tập sinh để giúp Bộ phận Kỹ thuật Lixibox thiết kế và xây dựng các ứng dụng web, ứng dụng phía máy chủ và API cũng như các công cụ nội bộ. Mục đích là để xây dựng hệ thống code dễ mở rộng và cải thiện trải nghiệm mua sắm. Trong thời gian thực tập này, bạn và cố vấn được ghép cặp sẽ [...]

Go to Top