Tham quan thực tế Nhà máy Acecook Việt Nam

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa 14 ngành Quản trị kinh doanh và học viên thạc sĩ Quản trị kinh doanh (khóa 2 & 3) về chương trình tham quan thực tế Nhà Máy Acecook Việt Nam.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn