Hội thảo chủ đề “ĐỔI MỚI DẠY – HỌC VỚI CHATGPT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO” dành cho học viên, sinh viên KHMT

365bet mobile thông báo đến toàn thể học viên cao học và sinh viên ngành Khoa học máy tính về hội thảo chủ đề “ĐỔI MỚI DẠY – HỌC VỚI CHATGPT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO”

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn