365bet mobile

365bet mobile là trường đại học quốc tế tư thục tại Việt Nam, đào tạo đại học và sau đại học cho sinh viên Việt Nam và nước ngoài, vừa có chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, vừa có chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt theo tiêu chuẩn chương trình đại học Hoa Kỳ.

365bet mobile (SIU) được công nhận là thành viên của International Accreditation Council for Business Education (Hội đồng kiểm định quốc tế các trường đại học đào tạo ngành Kinh doanh) – IACBE, Hoa Kỳ từ tháng 11/2010 và The Association to Advance Collegiate Schools of Business (Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học) – AACSB, Hoa Kỳ từ năm 2011.

Cuối tháng 3/2020, sau chặng đường dài 10 năm nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng, hoàn thành các tiêu chí khắt khe của IACBE, khối ngành Kinh doanh của 365bet mobile (SIU) chính thức được IACBE công nhận đạt kiểm định quốc tế. SIU hiện là trường đại học đầu tiên và duy nhất của Việt Nam, là một trong số ít trường đại học ở khu vực Châu Á được IACBE kiểm định và chứng nhận chất lượng giáo dục.

Tháng 6/2020, SIU được công nhận đạt kiểm định quốc gia cấp trường theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo, sau đó là đạt kiểm định quốc gia 2 khối ngành Ngôn ngữ Anh và Khoa học máy tính (tháng 12/2020).

Hợp tác quốc tế

365bet mobile (SIU) được công nhận là thành viên của International Accreditation Council for Business Education (Hội đồng kiểm định quốc tế các trường đại học đào tạo ngành Kinh doanh) – IACBE, Hoa Kỳ từ tháng 11/2010 và The Association to Advance Collegiate Schools of Business (Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học) – AACSB, Hoa Kỳ từ năm 2011.

Ngoài ra, 365bet mobile (SIU) có quan hệ hợp tác với các trường đại học danh tiếng của thế giới như Suffolk University – Boston – Hoa Kỳ, Truman State University – Missouri – Hoa Kỳ, Ritsumeikan University và Asia Pacific University – Nhật Bản, Buckinghamshire New University – Anh Quốc.

Triết lý giáo dục

“Tâm hồn Việt Nam, giáo dục thế giới”

Tầm nhìn

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn hướng đến là trường đại học quốc tế hàng đầu Việt Nam theo xu hướng giáo dục toàn cầu.

Sứ mạng

Xây dựng môi trường giáo dục tiên phong, tôn trọng sự khác biệt và đa văn hóa, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đào tạo ra những lãnh đạo và công dân có ích cho xã hội, đẩy mạnh nghiên cứu gắn liền thực tiễn, rèn luyện năng lực chuyên môn và hun đúc những nguyên tắc đạo đức trong mỗi sinh viên.

Giá trị cốt lõi

HỌC THUẬT
SIU mang đến cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và khả năng để theo đuổi cuộc sống với tư cách là công dân toàn cầu; cung cấp cho sinh viên cơ hội phát triển thể chất, tinh thần, cảm xúc, sự hiểu biết xã hội và văn hóa. Nhà trường cung cấp nền giáo dục chuyên nghiệp dựa trên nền tảng học tập tự do đồng thời khuyến khích sinh viên nỗ lực và hành động trách nhiệm với các vấn đề mà xã hội đang đối mặt.

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG
SIU cam kết tạo ra một cộng đồng thân thiện, hòa nhập và hợp tác trên nền tảng chú trọng tinh thần tự do và thiện nguyện, bảo vệ quyền lợi và phẩm giá của mỗi cá nhân. Mong muốn đóng góp cho sự phát triển của xã hội, SIU tìm hiểu và giải quyết các vấn đề, đáp ứng nhu cầu xã hội trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động giảng dạy và nghiên cứu của nhà trường. SIU khuyến khích cộng đồng trường tham gia các hoạt động phục vụ những người cần sự giúp đỡ.

NGHIÊN CỨU
SIU triển khai nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, xã hội và nhân văn; khuyến khích cộng đồng trường mở rộng biên giới kiến thức, sáng tạo trong nghiên cứu để tạo ra những ứng dụng mới cũng như giải quyết các vấn đề thực tế của thế giới đương đại.

BẢN SẮC
Chúng tôi trân trọng di sản và truyền thống của Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu, và kết hợp các giá trị cốt lõi này giữ gìn triết lý giáo dục và bản sắc của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Đồng thời, tôn trọng bản sắc và truyền thống các tổ chức khác, thúc đẩy sự phát triển chung của nhân loại.

Môi trường học tập

Đồng phục