365bet mobile - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Tham quan thực tế

October 2023

November 2022

October 2022

Tham quan thực tế Nhà máy Acecook Việt Nam

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa 14 ngành Quản trị kinh doanh và học viên thạc sĩ Quản trị kinh doanh (khóa 2 & 3) về chương trình tham quan thực tế Nhà Máy Acecook Việt Nam.

Chương trình tham quan thực tế Trung tâm Hoa Kỳ 2022

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Quản trị kinh doanh (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh), ngành ngôn ngữ Anh (Khóa 12,13,14) và học viên thạc sĩ Quản trị kinh doanh (khóa 2,3) về chương trình tham quan thực tế Trung tâm Hoa Kỳ.

May 2022

April 2022

March 2022

Go to Top