365bet mobile - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Hội thảo

March 2023

February 2023

July 2022

May 2022

Hội thảo “Kỹ năng viết CV, trả lời phỏng vấn”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên khoá 12, 13 về chương trình hội thảo “Kỹ năng viết CV, Trả lời phỏng vấn” do Th.S Nguyễn Hồng Thắm - Giám đốc Nhân sự - Khách sạn The Reverie Sài Gòn - WMC - Vạn Thịnh Phát phụ trách.

May 2021

Hội thảo sinh hoạt câu lạc bộ Moot Court

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Luật kinh tế quốc tế khóa 1 & 2 về chương trình hội thảo sinh hoạt câu lạc bộ Moot Court do đại diện Luật sư Mai Tiến Luật - Công ty Luật Bigboss Law và Luật sư Cao Thị Hoài Thương - Công [...]

April 2021

Hội thảo “Phương pháp và kỹ năng thuyết trình”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và Quản trị kinh doanh giảng dạy bằng tiếng Anh về chương trình hội thảo “Phương pháp và kỹ năng thuyết trình” do TS. Nguyễn Trần Phi Yến - Tiến sỹ Quản trị kinh doanh của Đại học Paris School of Business, Pháp và [...]

Hội thảo “Phương pháp học tập chủ động”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh về chương trình hội thảo “Phương pháp học tập chủ động” do TS. Trần Quang Hải - Giảng viên khoa Ngoại ngữ phụ trách.

Hội thảo “How Covid-19 Changes The Global Value Chain”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên khoá 13 ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và tiếng Việt) và sinh viên khóa 11, 12, 13 chuyên ngành Thương mại quốc tế, Kinh tế đối ngoại, Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng về [...]

Hội thảo “How To Become A Hospitality Manager”

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên khoá 11, 12 ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và tiếng Việt) và sinh viên khóa 11, 12, 13 chuyên ngành Quản trị du lịch, Quản trị nhà hàng - khách sạn về chương trình hội [...]

Go to Top