Chương trình tham quan thực tế Nhà máy Yakult Việt Nam.

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Quản trị kinh doanh và học viên MBA khóa 2,3 về chương trình tham quan thực tế Nhà Máy Yakult Việt Nam.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn